Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Hợp tác quốc tế
Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức tập huấn giảng viên nguồn tại học viện Phát triển Quản lý Giáo dục nước CHDCND Lào
Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hợp tác Việt- Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2020, tại Quyết định số 4663/QĐ- BGDĐT ngày 21/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Học viện Quản lý Giáo dục chủ trì, phối hợp với các đối tác nước CHDCND Lào và các đơn vị liên quan thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục Lào và đội ngũ cốt cán của Học viện Phát triển quản lý giáo dục Lào".
Xem tiếp
BỒI DƯỠNG
Chương trình bồi dưỡng CBQL Sở, Phòng GD&ĐT
Mục tiêu của chương trình nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý cơ quan quản lý GD&ĐT, phát triển năng lực của CBQL về lãnh đạo và quản lý cơ quan quản lý GD&ĐT trong môi trường có nhiều thay đổi, biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của tổ chức và xã hội theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng GD&ĐT phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Xem tiếp
Thăm dò ý kiến
Đánh giá giao diện websiteXem kết quả
TRUY CẬP
  Lượt truy cập: 673.306
  Số người đang truy cập: 81
ban lam viec