"Là cơ sở đào tạo chất lượng cao, tiên phong trong nghiên cứu và triển khai đổi mới quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước."

Tin tức

Hội CCB Học viện tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2014

Sáng 30/06, Hội CCB Học viện QLGD đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2014 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội thời gian qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Hội tro...

 
Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên Khóa 4

Sáng ngày 30 tháng 06, Học viện QLGD đã tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cử nhân cho sinh viên K4 với 3 ngành đào tạo là: Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục và Công nghệ thông tin....

 
Hội nghị đối thoại sinh viên cấp Học viện

Sau khi các hội nghị đối thoại sinh viên cấp khoa được hoàn tất, chiều ngày 30/05 Học viện Quản lý giáo dục(HVQLGD) đã tổ chức hội nghị đối thoại sinh viên cấp Học viện....

 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 4

Sáng 30-05, HVQLGD đã tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 4 nhằm tổng kết, đánh giá, biểu dương kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2013-2014, đồng thời côn...

 
Học viên quản lý giáo dục

Thông báo

Thông báo kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2014

Thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý giáo dục mã số 60 140 101(Đợt 1-2014).

 
Thông báo gia hạn tuyển sinh Đào tạo Trình độ Tiến sỹ năm 2014.

Học viện Quản lý giáo dục thông báo tuyển sinh  Đào tạo Trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục năm 2014 như sau:

 
Thông báo mở lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm học 2014 – 2015, Học viện Quản lý giáo dục triển khai mở các lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên khóa 19...