Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông tin về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2020 "Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam" do Viện Tài nguyên môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
13/03/2020 17:06
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin tới quý giảng viên, học viên, sinh viên và những người quan tâm về Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2020 "Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam" do Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Chi tiết tại File đính kèm:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,45 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec