Thứ năm, 13/02/2020 - 17:24

Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục họp phiên đầu tiên năm 2020
Ngày 13/02/2020, Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục đã họp phiên đầu tiên của năm 2020, với sự tham dự cuả 22/23 thành viên Hội đồng.

Quang cảnh phiên họp Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục

Chủ trì phiên họp do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục. Hội đồng đã bầu ThS. Lê Thành Kiên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Quản lý giáo dục làm Thư ký Hội đồng. Tại phiên họp, các thành viên đã đưa ra những ý kiến đóng góp tâm huyết đối với định hướng xây dựng và phát triển Học viện Quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục, đã thống nhất thông qua các nội dung về kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong năm 2020.

Một số hình ảnh tại Phiên họp

Tổ Truyền thông

 

Số lần đọc: 1353
Các bài đã đăng