Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 15/03/2019 - 13:39

Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII
Ngày 14/3/2019, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức thành công Hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo viên chính của Hội nghị là đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị có sự tham dự của GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện; cùng toàn thể các cán bộ Đảng viên, viên chức của Học viện.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các Nghị quyết, Quy định, kết luận quan trọng về các vấn đề mang tính thời sự, có liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: 1.Quy định 08-QĐi/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 2.Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; 3.Nghị quyết 36-NQ/TW: Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 4.Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

 

Các cán bộ Đảng viên, chuyên viên Học viện Quản lý giáo dục tham dự Hội nghị

Thạch Thảo

Số lần đọc: 2721
Xem tất cả
ban lam viec