Thứ bảy, 10/08/2019 - 17:2

Học viện Quản lý giáo dục nhận nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ CBQL cốt cán cho toàn ngành trước thềm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới
Vừa qua, tại Hội nghị chuẩn bị triển khai Tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán do Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Học viện Quản lý giáo dục chính thức được giao nhiệm vụ đầu mối tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

ETEP (Enhancing Teacher Education Program) là Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai dưới sự hỗ trợ của tổ chức Ngân hàng Thế giới (WB) với mục tiêu phát triển năng lực đào tạo, bồi dưỡng cho 08 trường sư phạm chủ chốt và Học viện Quản lý giáo dục, qua đó tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV&CBQLCSGDPT), thông qua phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục báo cáo tại Hội nghị

Nhiệm vụ trước mắt của các trường đại học, Học viện thuộc Chương trình ETEP là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng (phát triển về mặt đội ngũ, nhân lực cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước), đảm bảo những điều kiện cần thiết cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm 2020, bởi nhân tố quyết định thành công của đổi mới giáo dục chính là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

Ý thức được trách nhiệm vô cùng quan trọng này, Học viện Quản lý giáo dục đã và đang không ngừng xây dựng, hoàn thiện về nội dung chương trình bồi dưỡng cũng như phát triển về đội ngũ, hệ thống công nghệ thông tin và các trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu triển khai bồi dưỡng cho toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cốt cán tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên khắp 63 tỉnh, thành của cả nước trong thời gian tới.

Hình ảnh từ Hội nghị

Thạch Thảo

Số lần đọc: 1562
Các bài đã đăng
Xem tất cả