Thứ tư, 04/12/2019 - 10:31

Học viện Quản lý giáo dục tiếp tục triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán toàn quốc
Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán toàn quốc thuộc Chương trình ETEP. Học viện Quản lý giáo dục triển khai bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý thuộc 25 tỉnh, Thành phố phía Bắc.

Chương trình bồi dưỡng chất lượng cao, kết hợp đa dạng các hình thức, trực tuyến và trực tiếp, các khâu chuẩn bị, phục vụ được Học viện chuẩn bị chu đáo, tạo điệu kiện thuận lợi để các CBQL tham dự và đạt hiệu quả bồi dưỡng. Chương trình được các học viên đánh giá cao về nội dung, phương pháp triển khai bồi dưỡng và tính sáng tạo.

TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiểu học cốt cán

Sau đây là một số hình ảnh mới cập nhật:


 

Thạch Thảo

Updating......

Số lần đọc: 1081
Các bài đã đăng