Thứ hai, 08/06/2020 - 15:23

Học viện Quản lý giáo dục và 07 trường sư phạm họp với đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Chương trình ETEP
Ngày 08/06/2020, Học viện Quản lý giáo dục đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 07 trường sư phạm tham gia Chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program) và đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng thế giới.

Cuộc họp nhằm rà soát tiến độ triển khai Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) và hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Học viện Quản lý giáo dục cũng như 07 trường sư phạm triển khai tốt nhiệm vụ bồi dưỡng 03 module tiếp theo cho các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và giáo viên phồ thông cốt cán trong năm 2020 đúng theo kế hoạch mà chương trình đã đặt ra.

Trong năm 2019, Học viện Quản lý giáo dục đã triển khai bồi dưỡng module 01 cho hơn 4000 Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng trường phổ thông. Chương trình được tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo và có nội dung tiên tiến đã nhận được những phản hồi hết sức tích cực từ phía học viên, tạo được tiếng vang lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trong toàn ngành giáo dục.

Số lần đọc: 623
Các bài đã đăng
Xem tất cả