Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 03/01/2018 - 14:56

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực
Ngày 25/12/2017, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Đánh giá kết quả học tập của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực” do TS. Bùi Thị Thu Hương là Chủ nhiệm đề tài.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài tại Hội đồng, TS. Bùi Thị Thu Hương  đã khẳng định tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, đó là: Định hướng của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là chuyển mạnh từ giáo dục chú trọng trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học, đảm bảo tính tích cực, chủ động của người học. Để thực hiện được những nội dung trên, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD&ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra/đánh giá.

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được Khung tiêu chuẩn năng lực trình độ cử nhân; Định hướng thiết kế khung tiêu chuẩn đánh giá các năng lực sinh viên cần đạt và năng lực được phát triển trong quá trình đào tạo dựa trên khung năng lực; Cải tiến và hoàn thiện quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên cho phù hợp với định hướng phát triển năng lực người học.

Dưới đây là một số hình ảnh: 

TS. Bùi Thị Thu Hương, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo

Tổ Truyền thông

 

Số lần đọc: 15878
ban lam viec