Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
[ Trang trước ] [ Trang sau ]
Công văn về việc giới thiệu chữ ký của Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
08/07/2020 15:55
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin tới các cá nhân, đơn vị hữu quan Công văn số 2468/BGDĐT-VP ngày 07/07/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu chữ ký TS. Lê Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên:
Thông báo mới

Thông báo khác

Trang:
ban lam viec