Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học thường niên năm 2019 "Quản trị Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong bối cảnh đổi mới giáo dục"
02/10/2019 14:24
Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên năm 2019 với chủ đề "Quản trị Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong bối cảnh đổi mới giáo dục":
Tệp đính kèm: 1. Thông báo và thư mời viết bài cho Hội thảo(1,54 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec