Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo số 2: Hội thảo Khoa học Quốc gia về công tác đào tạo Sau đại học "Quản lý chất lượng Đào tạo Sau đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay"
28/10/2019 08:45
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về công tác đào tạo Sau đại học "Quản lý chất lượng Đào tạo Sau đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay".
Tệp đính kèm: 1. Thông báo số 2(911,99 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec