Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo về thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của các học viên sau bảo vệ năm 2019
07/02/2020 16:00
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới quý học viên thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ sau bảo vệ năm 2019 như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo thời hạn nộp lưu chiểu LV 2019(1,41 MB) | 2. Mẫu giải trình về việc sửa chữa, hoàn thiện Luận văn(17,67 KB) | 3. Phiếu xác nhận ra trường(17,05 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec