THÔNG BÁO
Tuyển sinh Đào tạo Trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2015
23/07/2015 12:04
Thông tin chi tiết xin xem File đính kèm dưới đây:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo TS Đào tạo Trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2015(916,45 KB) | 2. Kế hoạch thi các môn bổ sung kiến thức(251,75 KB) | 3. Học bổ sung kiến thức và Hướng dẫn ôn tập(489,79 KB) | 4. Kế hoạch ôn thi tuyển sinh(593,17 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác