Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo Tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa Học viện Quản lý giáo dục, Việt Nam với Trường Đại học Tây Nam, Trung Quốc
18/09/2018 08:24
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo Tuyển sinh khóa 03 Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Chuyên ngành Quản lý giáo dục giữa Học viện với Trường Đại học Tây Nam, Trung Quốc. Thông tin chi tiết xem ở File đính kèm:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo tuyển sinh(1,7 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec