Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 02 năm 2019 các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin
05/06/2019 19:44
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 02 năm 2019 các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin

Tệp đính kèm: 1. Thông báo tuyển sinh(1,6 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec