THÔNG BÁO
Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học k24 tại Học viện Quản lý giáo dục
19/09/2019 09:12
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học tại Học viện, thông tin chi tiết tham khảo tại file đính kèm:

Tệp đính kèm: 1. Công văn mở lớp(1,1 MB) | 2. Mẫu đơn đăng ký(16,21 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác