THÔNG BÁO
Thông tin Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng, Công nghệ thông tin năm 2020
19/09/2019 09:50
Học viện Quản lý giáo dục xin gửi tới quý Thầy/Cô, Anh/Chị Thông tin Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin năm 2020 (dự kiến) của Học viện như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông tin Tuyển sinh(3,08 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác