THÔNG BÁO
Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng, Công nghệ thông tin Tuyển sinh năm 2020
19/09/2019 09:53
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về kế hoạch mở lớp ôn tập bổ sung kiến thức dự thi cao học các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng, Công nghệ thông tin tại Học viện như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học(1,29 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác