THÔNG BÁO
Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý giáo dục Chương trình hợp tác đào tạo giữa Học viện Quản lý giáo dục và Trường Đại học Tây Nam, Trung Quốc
07/05/2020 09:57
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý giáo dục thuộc Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện và Trường Đại học Tây Nam, Trung Quốc:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ liên kết với Đại học Tây Nam(941,57 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác