THÔNG BÁO
Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý hệ thống thông tin Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Quản lý giáo dục và Trường Đại học St' John- Đài Loan
07/05/2020 10:03
Học viện Quản lý giáo dục, Trường Đại học St' John- Đài Loan xin trân trọng thông báo Tuyển sinh Chương trình Liên kết đào tạo trình độ Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý hệ thống thông tin (Master in Management of Information System- MMIS) năm 2020:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo Tuyển sinh(667,51 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác