THÔNG BÁO
Thông báo Kết quả thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và Tâm lý học lâm sàng đợt 01 năm 2020
17/07/2020 18:59
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo kết quả thi tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và Tâm lý học lâm sàng đợt 01 năm 2020 như sau:
Tệp đính kèm: 1. Kết quả thi Tuyển sinh Chuyên ngành Quản lý giáo dục(4,45 MB) | 2. Kết quả thi Tuyển sinh Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng(643,6 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác