THÔNG BÁO
Thông báo mở lớp BD Nghiệp vụ tư vấn du học K7
08/04/2015 15:21
Học viện QLGD thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học khóa 7 trong thời gian tới theo thông báo đính kèm dưới đây.
Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(338,27 KB) | 2. Mẫu đăng ký học(54 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác