Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo đổi tên giao dịch tiếng Anh của Học viện Quản lý giáo dục
11/01/2017 16:25

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ mới, Học viện cần thay đổi tên gọi giao dịch (tiếng Anh) nhằm nâng cao trách nhiệm và vị thế của Học viện, cụ thể như sau:

Tên giao dịch cũ:

Tên tiếng Việt: Học viện Quản lý giáo dục

Tên tiếng Anh: National Institute of Education Management (NIEM)

Websites: www.niem.edu.vn

Tên giao dịch mới:

Tên tiếng Việt: Học viện Quản lý giáo dục

Tên tiếng Anh: National Academy of  Education Management (NAEM)

Websites: www.naem.edu.vn

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm: 1. Thông báo đổi tên giao dịch Tiếng Anh(259,18 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec