Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo Hội thảo Khoa học "Quản lý cơ sở vật chất- Thiết bị trường học trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"
09/10/2018 11:01
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Quản lý cơ sở vật chất- Thiết bị trường học trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông" như sau:
Kế hoạch tổ chức Hội thảo

Tệp đính kèm: 1. page1(1,81 MB) | 2. page2(1,63 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác
ban lam viec