Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
26/09/2018 14:47
Ngày 24/9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông như sau:
Tệp đính kèm: 1. Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT(845,13 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec