Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19
23/03/2020 15:26
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin về Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20 tháng 03 năm 2020 V/v phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin chi tiết tại File đính kèm:
Tệp đính kèm: 1. Công văn 969/BGDĐT-CNTT(271,68 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec