THÔNG BÁO
Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2020" tại các cơ sở giáo dục
05/05/2020 09:57
Ngày 29/04/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1499/BGDĐT-GDTC gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước về việc triển khai " Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2020". Sau đây là nội dung chi tiết:

Tệp đính kèm: 1. Công văn 1499/BGDĐT-GDTC(1,01 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác