THÔNG BÁO
Thông báo tiếp tục thực hiện Quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình làm việc và học tập tại Học viện Quản lý giáo dục
05/05/2020 15:09
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc tiếp tục thực hiện Quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình làm việc và học tập tại Học viện:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(797,69 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác