THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành QLGD và TLHLS năm 2020
05/06/2020 08:50
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và Tâm lý học lâm sàng năm 2020:
Tệp đính kèm: 1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi chuyên ngành QLGD(8,58 MB) | 2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi chuyên ngành TLHLS(1,16 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác