THÔNG BÁO
Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học K27 của Học viện Quản lý giáo dục
26/06/2020 10:23
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học K27:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(1,02 MB) | 2. Mẫu đăng ký(16,7 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác