THÔNG BÁO
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế ICTER năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0" của Trường Đại học Sư phạm- ĐH Thái Nguyên
08/07/2020 16:43
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin tới các chuyên gia, nhà khoa học và các em sinh viên Thông báo số 1 về việc tổ chức HTQT ICTER năm 2020 "Teacher Competencies for Education 4.0" của Trường Đại học Sư phạm- ĐH Thái Nguyên
Tệp đính kèm: 1. Thông báo số 1(949,64 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác