Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với giảng viên. (15/07/2011 | 16:12)
Ngày 06 tháng 6 năm 2011, Bộ Nội vụ và Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT/BNV-BGDĐT về việc Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng
ban lam viec