Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 26/10/2018 - 11:37

Hội thảo “Giải pháp đổi mới công tác Thanh tra nội bộ của các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học”
Ngày 22/10/2018, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thuộc đề tài Khoa học cấp Bộ do Học viện Quản lý giáo dục chủ trì thực hiện, Học viện đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Đổi mới công tác thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học”.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ gần 20 trường đại học trên cả nước.

GS.TS Phạm Quang Trung và GS.TS Phạm Hồng Quang chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trình bày nhiều tham luận nhằm đổi mới công tác Thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay, trong đó, tập trung vào 03 nội dung chính: 1. Các giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức của Thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học; 2. Các giải pháp đổi mới cơ chế phối hợp hoạt động Thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học; 3. Các giải pháp đảm bảo điểu kiện hoạt động Thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học.

TS.Phạm Ngọc Trúc, Phòng Thanh tra Pháp chế, Học viện Quản lý giáo dục trình bày tham luận tại Hội thảo

Các Chuyên gia, nhà nghiên cứu trao đổi tại Hội thảo

Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 3013
Xem tất cả
ban lam viec