Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 26/01/2010 - 8:24

Chất lượng giáo dục: cam kết và thực tế

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: 

Ngành ( Quản lý giáo dục; Kinh tế giá dục ;Tâm lý giáo dục học; Giáo dục học ; Tâm lí học lâm sàng ;CNTT).  

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

3. Công khai thu chi tài chính: Biểu mẫu 24

4. Biểu tổng hợp

Số lần đọc: 5305
Các bài đã đăng
Xem tất cả
ban lam viec