Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 11/01/2011 - 17:18

Một số điểm mới trong việc quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ
Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT thay thế Quyết định số 24/2005/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2010,  với một số điểm mới trong việc quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ, ví dụ :
1. Thời gian thực hiện quá 6 tháng mà không có lý do, đề tài sẽ làm thủ tục thanh lý (Mục d Khoản 1 Điều 20 Thông tư 12).
2. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở và Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ (từ Điều 21 đến Điều 31 Thông tư số 12), có sự khác nhau: Chủ tịch hội đồng và phản biện của hội đồng đánh giá cấp cơ sở không là chủ tịch hội đồng và phản biện hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ; Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ chỉ giữ tối đa là 3 thành viên Hội đồng đánh giá cấp cơ sở…

Để thống nhất thực hiện quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đại học, trường đại học, trường cao đẳng, viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (sau đây gọi là các đơn vị) triển khai các nội dung sau đây:
1. Quán triệt các nội dung của Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT nêu trên tới các giảng viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trong đơn vị; có kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Thông tư trên.
2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ ghi trong Thuyết minh đề tài, đảm bảo giải quyết các vấn đề: nâng cao chất lượng GD&ĐT; phục vụ phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý.
3.  Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT trong việc quản lý toàn diện đề tài KH&CN cấp Bộ của đơn vị.

                                                                                                      V.T.T
                                                                                        Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 16295
Xem tất cả
ban lam viec