Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Chủ nhật, 09/01/2011 - 17:20

Các tiêu chuẩn đánh giá công tác học sinh, sinh viên
Ngày 23 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên (HSSV) của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư gồm có tất cả 4 chương và 22 điều. Chương 2 của Thông tư này quy định về “Các tiêu chuẩn đánh giá công tác học sinh, sinh viên”, các tiêu chuẩn này có những điểm đổi mới hơn so với các tiêu chuẩn trước kia (tại Quy chế kèm theo Quyết định số 42/2007/BGD&ĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Việc nắm bắt được những điểm thay đổi này là rất cần thiết đối với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đánh giá HSSV.
Chương 2 của Thông tư bắt đầu từ điều 5 đến điều 14, mỗi điều ứng với một tiêu chuẩn, có tất cả 10 tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn về hệ thống tổ chức, quản lý và công tác hành chính; công tác học sinh, sinh viên; công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ và hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên ở thông tư này hầu như giống hoặc ít có sự thay đổi so với Quy chế kèm theo Quyết định số 42/2007/BGD&ĐT.
Sự thay đổi cần quan tâm trong các tiêu chuẩn của Chương 2, có thể được ví dụ như sau: Trong tiêu chuẩn về Tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá trong HSSV được đánh giá thông qua mỗi năm nhà trường tổ chức ít nhất một giải thể thao HSSV cấp trường; thành lập đội tuyển tham gia các giải vô địch thể thao cấp khu vực, cấp toàn quốc hoặc tham gia giao lưu, thi đấu với các cơ quan, đơn vị. Trong tiêu chuẩn về thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV có tiêu chí về đảm bảo nguồn kinh phí và tổ chức xét chọn, trao học bổng khuyến khích học tập cho HSSV theo đúng Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo…
Có 2 tiêu chuẩn hoàn toàn mới so với Quy chế kem theo Quyết định 42/2007/BGD&ĐT, đó là tiêu chuẩn về tư vấn việc làm và các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ đối với HSSV và các nội dung khuyến khích đạt được.
Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT bắt đầu có hiệu lực thi hành kề từ ngày 8 tháng 2 năm 2011. Các quyết định trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ.

                                                                                  L.T.T
                                                                   Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 22046
ban lam viec