Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 27/12/2010 - 17:24

Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2012
Ngày 16 tháng 12 năm 2010, Bộ Giáo dục và đào tạo có công văn số 8482/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn các Đại học, trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ, xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2012.

Công văn đã hướng dẫn việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Cơ sở.
Nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước gồm: Nhiệm vụ thuộc các chương trình trọng điểm, độc lập cấp nhà nước; các dự án sản xuất thử nghiệm, có qui mô lớn, các mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào nông thôn và miền núi; nhiệm vụ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; nhiệm vụ hình thành sản phẩm quốc gia; nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghị định thư dự kiến sẽ kí kết với các nước, và nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ và khai thác quỹ gen.
Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ gồm: Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ; đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ; dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; dự án chống xuống cấp, sửa chữa xây dựng nhỏ; nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ khác.
Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ cấp cơ sở gồm: Đề tài KH&CN cấp cơ sở; hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh; hội nghị, hội thảo khoa học; hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN; hoạt động An toàn lao động; hoạt động Sở hữu  trí tuệ; hoạt động Tiêu chuẩn đo lường – chất lượng; hoạt động tham gia các chợ Công nghệ và Thiết bị quốc gia và khu vực; các hoạt động KH&CN khác.

Công văn số 8482/BGDĐT-KHCNMT đã khẳng định tiến độ:
Trước ngày 28 tháng 02 năm 2011, các đơn vị nộp công văn, danh mục và Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước và cấp Bộ.
Trước ngày 25 tháng 06 năm 2011, các đơn vị nộp công văn; danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

                                                                                                                                              V.T.T 
                                                                                                                              Phòng Quản lý khoa học

Ghi chú:
Các phiếu đễ xuất và biểu mẫu sẽ được giới thiệu
Tại các bản tin sau của Phòng Quản lý khoa học. 

Số lần đọc: 16400
ban lam viec