Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 07/01/2011 - 9:34

Đánh giá kết quả thực hiệnđề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THEO THÔNG TƯ 12/2010/BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã ban hành Thông  tư số 12/2010/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Bộ.

Số lần đọc: 10198
Xem tất cả
ban lam viec