Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 04/01/2011 - 9:36

Phiếu đề xuất và biểu mẫu báo cáo NCKH
Để tiện cho việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2012 như công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn, Phòng Quản lý khoa học xin chuyển đến các đơn vị và cá nhân mẫu Phiếu đề xuất và Biểu mẫu trong các trang tiếp theo của bản tin này.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân thực hiện theo đúng tiến độ như đã Qui định tại Thông báo trên Egov (28/12/2010) của Học viện Quản lý giáo dục.

1. Mẫu phiếu đề xuất
2. Mẫu phiếu tổ chức triển khai thực hiện
3. Báo cáo kiểm tra và thanh lý

Số lần đọc: 12314
Xem tất cả
ban lam viec