Thứ sáu, 10/07/2020 - 15:36

Học viện Quản lý giáo dục triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Quyết định số 1388/QĐ-BGDĐT ngày 29/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Quản lý giáo dục nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/07/2020, Học viện đã khai mạc lớp bồi dưỡng đầu tiên cho các Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ trong diện quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực phía Bắc.

Quang cảnh Lễ Khai mạc Khóa Bồi dưỡng

Phát biểu Khai mạc Khóa Bồi dưỡng, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục khẳng định năng lực và kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục của Học viện, xứng đáng với sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Bộ. Giáo sư hy vọng thông qua những phương pháp tổ chức bồi dưỡng hiện đại và nội dung cập nhật, khóa bồi dưỡng sẽ tạo ra sự kết nối giữa những kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục với tình hình thực tiễn tại các địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục, góp phần đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng, phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao của toàn ngành giáo dục.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc

TS. Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu đại diện các học viên của Khóa Bồi dưỡng

TS. Vũ Duy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục

Một số hình ảnh

Thạch Thảo

Số lần đọc: 631
Các bài đã đăng
Xem tất cả