Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 05/11/2018 - 10:24

Thông tin Luận án của Nghiên cứu sinh Trần Lưu Hoa, Học viện Quản lý giáo dục

Thông tin Luận án Tiến sỹ của NCS Trần Lưu Hoa, Học viện QLGD.

Thông tin Luận án Tiến sỹ với đề tài:"Quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh các trường tiểu học thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay”, do NCS Trần Lưu Hoa thực hiện, thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 91 40 114

Thông tin chi tiết xem bản đính kèm gồm Tóm tắt ( tiếng Việt- tiếng Anh) và Toàn văn luận án.

File đính kèm:

1. Tóm tắt luận án tiếng Việt

2. Tóm tắt luận án tiếng Anh

3. Trích yếu Luận án tiếng Việt

4. Trích yếu Luận án tiếng Anh

5. Toàn văn luận án

Số lần đọc: 2241
Các bài đã đăng
ban lam viec