Thứ sáu, 07/02/2020 - 16:10

Thông báo về thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên cao học sau bảo vệ năm 2019

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên cao học sau bảo vệ năm 2019 và các mẫu giấy tờ đi kèm như sau:

Thông báo

Mẫu giải trình về sửa chữa, hoàn thiện Luận văn

Phiếu xác nhận ra trường

Số lần đọc: 2638
Các bài đã đăng
Xem tất cả