Thứ hai, 20/04/2020 - 19:50

Thông báo về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn đối với học viên cao học Khóa 18(QLGD), Khóa 3 (TLHLS), Khóa 2-3 (CNTT)

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới quý Anh/Chị học viên cao học các khóa 18 (chuyên ngành Quản lý giáo dục), Khóa 03 (Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng), Khóa 02 và 03 (chuyên ngành Công nghệ thông tin) về thời hạn và hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ. Thông tin chi tiết tại File đính kèm:

Thông báo

Số lần đọc: 1558
Các bài đã đăng
Xem tất cả