Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 03/04/2019 - 16:10

Nghiên cứu sinh Trương Tấn Đạt bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục
Sáng ngày 02/04/2019, Nghiên cứu sinh Trương Tấn Đạt, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Đồng Tháp đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Quản lý đào tọa giáo viên THPT trong các trường Đại học vùng Đồng bằng sông Cửu long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” tại Học viện Quản lý giáo dục.

Trên cơ sở khảo cứu thực trạng quản lý hoạt động đào tạo giáo viên phổ thông tại các Trường Đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long với những đặc thù riêng biệt, tác giả Luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động quản lý đào tạo giáo viên phổ thông tại địa phương, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo phụ vụ nhu cầu phát triển tại địa phương và trên cả nước.

Nghiên cứu sinh bảo vệ Luận án trước Hội đồng

                  GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng phát biểu                 

Các thành viên trong Hội đồng đọc bản nhận xét Luận án của NCS Trương Tấn Đạt

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, cán bộ hướng dẫn khoa học của NCS phát biểu

TS. Hà Thanh Hương, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học phát biểu

NCS Trương Tấn Đạt tặng hoa cảm ơn CBHDKH và các thành viên trong Hội đồng

Gia đình và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS 

Thạch Thảo

Số lần đọc: 3549
Các bài đã đăng
ban lam viec