Thứ năm, 30/05/2019 - 17:29

Thông báo về việc tổ chức lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin đợt 02 năm 2019

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc tổ chức các lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin đợt 02 năm 2019 tại Học viện như sau:

Thông báo

Mẫu phiếu đăng ký

 
Số lần đọc: 2429
Các bài đã đăng
Xem tất cả