Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 04/11/2019 - 8:47

Thông báo v/v nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 18 chuyên ngành Quản lý giáo dục; Khóa 03 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 18 chuyên ngành Quản lý giáo dục; Khóa 03 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng như sau:

Thông báo

Số lần đọc: 2030
Các bài đã đăng
ban lam viec