Thứ bảy, 24/10/2020 - 20:57

Thông báo về việc Đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương cho học viên cao học khóa 21 chuyên ngành Quản lý giáo dục và khóa 4-5 chuyên ngành công nghệ thông tin

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Anh/Chị  học viên cao học khóa 21 chuyên ngành Quản lý giáo dục và khóa 4-5 chuyên ngành Công nghệ thông tin về việc đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương Luận văn như sau:

Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Các biểu mẫu

Số lần đọc: 275
Trang 1/1
Xem tất cả