Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Chủ nhật, 10/10/2010 - 14:56

Trung tâm BDNG và CBQL thuộc Học viện tổ chức mở các lớp bồi dưỡng
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ CHUYÊN VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (do Học viện Hành chính quốc gia ban hành); Quyết định số 8310/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2008 về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) cho giảng viên ĐH, CĐ cho Học viện Quản lý giáo dục, dự kiến theo kế hoạch, Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo và CBQL thuộc Học viện tổ chức mở các lớp như sau:
1.Ngày 15/10/2010, khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ chuyên viên các cơ sở giáo dục.
2.Ngày 25/10/2010, khai mạc tổ chức lớp BD NVSP cho giảng viên ĐH, CĐ.

Địa điểm tổ chức: tại Học viện Quản lý giáo dục
Các cơ sở giáo dục, đào tạo có nhu cầu cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, có thể đến đăng kí trực tiếp tại Trung tâm hoặc qua địa chỉ:
Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo và CBQL: (04) 38641778, 0915025045
hoặc địa chỉ mail: thuemtc@yahoo.com

Số lần đọc: 16914
ban lam viec