Thứ năm, 27/07/2017 - 10:5

Thông tin điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2017)
Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, từ ngày 15/7 đến ngày 23/7/2017 thí sinh đã thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Phương thức điều chỉnh và kết quả sơ bộ như sau:

           1.  Từ ngày 15/7/2017 đến ngày 21/7/ 2017, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến trong trường hợp số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi và không điều chỉnh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên. Thí sinh thực hiện quy trình điều chỉnh nguyện vọng theo tài liệu hướng dẫn trên Cổng thông tin thi tuyển sinh của Bộ GDĐT và kiểm tra thông tin lưu trên hệ thống để kết thúc quy trình điều chỉnh nguyện vọng. Tổng số thí sinh đã điều chỉnh trực tuyến là 246.542 thí sinh.

          2.  Từ ngày 15/7/2017 đến 17 giờ 00  ngày 23/7/ 2017 các điểm tiếp nhận nhập Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trong trường hợp thí sinh điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu và/hoặc điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và đồng thời thông báo để thí sinh kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống. Tổng số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu là 53.470 thí sinh; số thí sinh điều chỉnh chế độ ưu tiên là 471 thí sinh.

        3. Trong hai ngày 24 và 25/7, các điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát dữ liệu điều chỉnh nguyện vọng và nhập vào cơ sở dữ liệu chung. Đến 17h00 ngày 25/7, tổng số thay đổi nguyện vọng là 300.012 thí sinh, trong đó, thay đổi tực tuyến chiếm 82,17%; thay đổi bằng phiếu chiếm 17,82%. Các con số này cho thấy bước đầu thành công của việc ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao hơn vào công tác tuyển sinh ĐH,CĐSP năm 2017 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho việc tuyển sinh nói chung và điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh nói riêng; đồng thời, tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ, minh bạch, khách quan để đảm bảo công bằng trong công tác tuyển sinh./.

Các văn bản hướng dẫn: công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 2 năm 2017 Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017; Công văn số 2801/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 6 năm 2017, hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017

Nguồn: Moet.gov.vn

Số lần đọc: 5365
Xem tất cả