Thứ hai, 27/04/2020 - 15:57

Thông báo về việc hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên trong bối cảnh dịch Covid-19

Nhằm chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ cùng sinh viên và gia đình trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, Học viện Quản lý giáo dục dành nguồn kinh phí để triển khai hoạt động hỗ trợ sinh viên, thông tin chi tiết tại file đính kèm:

Thông báo về việc hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên trong bối cảnh dịch Covid-19

Số lần đọc: 1286
Xem tất cả